Bliwastipendiet

Med start 2009 delar Bliwa Stiftelsen ut ett årligt stipendium till personer som vill genomföra forsknings- eller utbildningsinsatser för ett hållbart arbetsliv. Stipendiebeloppet för 2013 är 500 000 kronor.

Stipendium för dig som arbetar eller forskar inom HR, arbetsmiljö och hälsa

Bliwastipendiet kan gå till ett företag eller en person som vill genomföra målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete. Det kan vara forskare eller praktiker inom områden som HR, arbetsmiljö & hälsa eller företagshälsovård. Stipendiet kan gå till en ensam större insats eller delas upp mellan flera mindre. Insatser som kan antas komma till nytta för fler prioriteras. Stipendiet är alltså inte avsett att finansiera enskilda individers rehabilitering eller utbildning utan ska snarare stödja insatser som främjar ett hållbart arbetsliv på grupp- och organisationsnivå.

Tidplan för 2013 års stipendium

Ansökningstiden pågår mellan 1 januari och 30 april 2013. Bliwa Stiftelsens styrelse fattar beslut om tilldelning under hösten. Därefter kontaktas samtliga sökanden. Bliwa­stipendiaten offentliggörs i slutet av 2013.


Kriterier och information om ansökan som pdf.

Till dokumentetLäs mer